top of page

Новини

петък, 12 април 2024 г.

Ученици от ПГТ ,,Вл. П. Минчев’’ посетиха 90 СУ София

По покана за съвместно сътрудничество с 90 СУ София на 11.04.2024 учениците от 8А клас посетиха училището в гр. София. Гимназистите от Владимирово присъстваха на заключителен урок по Голям въпрос ,,Как да оцелеем на ръба?’’.

Урокът за ученици от 8 клас в софийското училище във финалната си част представлява представяне на стратегия/план за справяне в критична ситуация пред аудиторията от учители, съученици и гости, които имат за задача да слушат активно и след това да оценят по предварително зададени критерии. Въвличането в дейностите демонстрира лично преживяване в Минен музей в гр. Перник и Панорама ,,Плевенска епопея’’ в гр. Плевен. Учениците по предварително зададен работен лист са потърсили рисковете и трудностите за оцеляване при различните условия- храна, вода, дишане, осветеност, травми, психологически стрес и др. В работата по този Голям въпрос са интегрирани учебните предмети Биология, История, География и икономика, Испански език и Английски език.
Нашите гимназисти слушаха активно, заинтригувани от обстановката, новите приятелства и интересната тема. В края на урока нашите учениците бяха предизвикани да демонстрират умения за справяне със стреса ,,когато си на ръба’’ с помощта на танците като лекарство за това. За целта те също се изявиха на сцената в СТЕМ центъра на 90 СУ и изиграха традиционно местно хоро за Северозападна България – Абдай.
Гимназия Минчев изказва сърдечна благодарност за поканата и възможността за обмен на добри практики, както и живия опит да се докоснем до работата на колегите от 90 СУ Генерал Хосе де Сан Мартин, София!

Публикувано от: Монтана днес / 12.04.2024
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/d7e064bb-f227-43d2-bfe0-4bc8a138ac9d?metaSiteId=40e564b0-76e2-4f6b-9482-857e4fe0fb62

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page