top of page

Новини

вторник, 9 май 2023 г.

Ден на ученическо самоуправление

По случай Деня на Европа - 9 май, се проведе Ден на ученическо самоуправление в ПГТ „Владимир П. Минчев“

Учениците влязоха в различни роли и участваха като партньори в училищното обучение за постигане на целите на образователно-възпитателния процес. Ученическият парламент изготви информационно табло и изнесе интересни открити уроци на тема „Какво знаем за Европейския съюз?“ под формата на презентация и игра за учениците, което им помогна да проверят знанията си в областта на европейската история. Денят завърши с обсъждане на свършената работа и набелязване на следващи изяви. Младите хора получиха подкрепа от своите ментори на УП Вера Петрова и Веселка Гогова.
Честит Ден на Европа!
Днес повече от всякога следва да отстояваме ценностите, върху които е изградена обединена Европа - мир, свобода и единство.

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page