top of page

Ученически съвет

През последните години е много важно освен обратната връзка от родителската общност и обществения съвет да се даде и повече гласност на учениците.

 

От 2021-2022 година в ПГТ “Вл. П. Минчев” стартира широкообхватната дейност на ученическият съвет, който организира редица обществени и благотворителни събития свързани с актуалните проблеми и новини на XXI век.

 

Целите на ученическия съвет са свързани с облагородяване на училището, опазване на околната среда, разделното събиране на отпадъците, включването в благотворителни кампании, както и организирането на местни събития свързани с популяризиране на местни традиции, обичаи и други. 

ПЛАН

за дейността

на ученически съвет

през учебната 2023/2024 година

Направления на УС

 1. Защита личността и правата на ученика;

 2. Планиране и осъществяване на извънкласни дейности както с развлекателен характер, така и от обществено - значим интерес;

 3. Дискутиране на училищната проблематика за ангажирането на учениците в ефективни взаимоотношения с учителите, с оглед личния им интерес от обучението.

2

Обект на дейност

 1. Организиране на училищния живот в неговите делнични и празнични дни.

 2. Организиране на извънкласни и извънучилищни мероприятия.

 3. Възпитание на учениците в патриотичен дух, добродетели и изобретателност.

3

Цели

 1. Развиване на таланта на всички ученици и опит за обогатяване на училищната история.

 2. Личностно , професионално ориентиране, и възпитание в съхраняване на човешките ценности.

 3. Изграждане на умения за свободно изразяване на мнения, идеи и предложения.

4

Задачи

 1. Развитие на въображението на ученика.

 2. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците, за съзнателно и активно участие в училищния живот.

ОКТОМВРИ 2023 

 • Актуализиране състава на училищния Ученически парламент.

 • Изготвяне на план за дейността на Ученическия парламент за учебната 2023/2024 год.

 • 05.10 - Световен ден на учителя и на усмивката

2

НОЕМВРИ 2023

 • Отбелязване Деня на народните будители - презентация

 • Отбелязване на Международния ден на толерантността – 16 ноември. Изготвяне на презентация, видео кът и др.

 • Отбелязване на Седмица на правата на децата – 19-23 ноември с презентация и информационни табла.

3

ДЕКЕМВРИ 2023

 • 01.12 – Антиспин кампания

 • 06.12 – Отбелязване на  Никулден.  Изготвяне на презентация.

 • 10.12 – Международен ден на човешките права. Изготвяне на табло.

 •  1.-15.12 – Изготвяне на украса за Коледа. Раздаване на късмети и подаръци от Дядо Коледа, Снежанка и джуджета. Конкурс за най-красива коледна украса.

4

ЯНУАРИ 2024

 • 11.01 Отбелязване на Международния ден на думата „Благодаря“

 • 21.01 Международен ден на усмивката – 21.01

5

ФЕВРУАРИ 2024

 • Отбелязване на 14 февруари – Деня на Св Валентин. Кутия за Валентинки.

 • Отбелязване деня на Левски – 19 февруари. Оформяне на кът във фоайето на училището на втори етаж.

6

МАРТ 2024

 • Отбелязване на 01.03.

 • Отбелязване на националния празник/ 03.03.

 • Отбелязване на 08.03 -Международният ден на жената.

7

АПРИЛ 2023

 •  Отбелязване Деня на Земята - 22 април, Почистване на двора и тревните площи в училището. Засаждане на рози.

 • Отбелязване на Възкресение Христово-Великден. Великденска кошница с яйца и късмети.

8

МАЙ 2024

 • 9 май - Ден на Европа; Ден на ученическото самоуправление;

 •  Ден на славянската писменост и култура 24 май. Оформяне на табло и кът в училище.

 • Изпращане на абитуриентите.

9

ЮНИ 2024

 • Деня на детето 01 юни.

 • Изготвяне на презентация - 26.06 - Международен ден за борба с наркотиците.

10

Постоянни дейности на ученическия парламент в

ПГТ „Владимир Петков Минчев" с. Владимирово

 • Събиране на пластмасови капачки като част от инициативата „Капачки за бъдеще".

bottom of page