top of page
ЗАГЛАВКА_01.jpg

Училищен екип

Пазим традициите!

Градим бъдещето! 

Търсим предизвикателствата!

Запознайте се с нашия директор

г-жа Цанка Карчева

Като директор на гимназия Минчев за мен е важно качественото професионално образование да достигне до всяко дете на Северозапада. Неизменно значение има задържането на младите в Регион Монтана за развитието икономически, социално и демографски. За това се стремя да мотивирам за придобиване на учителска правоспособност и развитие млади колеги, а на учениците да предоставям възможности за конкурентен иновативен учебен процес, както и професионално развитие, което да намери пълноценна реализация на местният пазар на труда.

Преподаватели

bottom of page