top of page
ЗАГЛАВКА_01.jpg

Професии и специалности

Професионална гимназия по транспорт  "Вл. П. Минев" с. Владимирово обявява прием след 7 клас, за новата  учебна 2023-2024 година за:

ПРОФЕСИЯ   -   "МОНТЬОР  НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"

blue_patern 04-8.png
Mechanik.png

Професия - “Монтьор на транспортна техника”

За да придобиете тази професия, можете да изберете една от двете  специалности, които предлагаме - „Пътно-строителна техника“ и "Автотранспорна техника"

Монтьорът на транспортна техника работи с техническа документация, извършва разглобяване, сглобяване, центровки, регулировки, диагностика и поставя диагнози на техническото състояние на механизми, системи и агрегати на автотранспортна и пътно-строителна техника и електрически превозни средства; извършва дейности по техническото обслужване, ремонта и безопасната експлоатация на автотранспортна и пътно-строителна техника и електрически превозни средства, като използва ефективно конструкционно-ремонтните и експлоатационните материали; отговаря за качеството на извършваната работа.

При изпълнението на ежедневните си трудови задачи монтьорът на транспортна техника спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и за пожарна и аварийна безопасност.

Учениците получават знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана с възможността за  техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автомобили и двигателите им. С тези знания те ще отговорят на нуждите на автомобилния транспорт, който ни предлага автомобили, събрали в конструкцията си  като във фокус всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър
 

Багрче 01.png

Специалност „Пътно-строителна техника“

Завършилите тази специалност ще могат да:

 • работят във всички предприятия и фирми с предмет на дейност продажба, ремонт  и експлоатация на автотранспортна или пътно-строителна техника

 • извършват техническо обслужване и ремонт на на пътно-строителна техника

 • извършват диагностични операции на пътно-строителна техника

 • работят с различни видове пътно-строителна техника и работни съоръжения

 

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

 • Диплома за средно образование;

 • Втора степен на професионална квалификация: „МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

 • Правоспособност: Управление на МПС категория “В” и “Ткт” – безплатно.

 • Правоспособност: Машинист на пътно-строителни машини

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ

Количка 02.png

Специалност „Автотранспортна техника„

Завършилите тази специалност ще могат да:

 • работят в специализирани или фирмени автосервизи;

 • извършват диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила;

 • извършват техническо обслужване и ремонт на автомобила;

 • извършват изпитания и да правят регулировка на основни агрегати и системи на двигателя с вътрешно горене на автомобила

 

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

 • Диплома за средно образование

 • Втора степен на професионална квалификация: „МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

 • Правоспособност: Управление на МПС категория “В” – безплатно.

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ  

bottom of page