top of page
Проекти

Проекти

Училището е храм на науката и българщината. Още Иван Вазов възпява българското училище и неговата
роля за запазване жива искрицата на българския дух. Един народ без наука, без писменост, е мъртъв народ.

01

BG05M20P001-2.015-0001-С01 „Ученически практики – 2″

Проект BG05M20P001-2.015-0001-С01 „Ученически практики – 2″, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд

Проект „Ученически практики – 2″ стартира за поредна година и гимназистите на ПГТ „Вл. П. Минчев“ отново имаха възможността да приложат наученото в часовете по теория и практика в реална работна обстановка. Тази година партньорските фирми, с които гимназията работи, са единадесет, а учениците, които се включиха – 54. Те имаха възможността да усетят работния процес такъв, какъвто е реално. Чрез динамична обстановка, наблюдения, демонстрации и различни задачи, работодателите включиха нашите ученици в работното ежедневие на автомонтьори, механизатори на селското стопанство и какво ли още не. Показваме ви малка част от задачите, които нашите ученици с интерес вече са проследили. През пролетната и част от лятната ваканция те бяха на терен и с ентусиазъм за работа затвърдиха теорията с практика в реална среда. Това бе предизвикателство за учениците от дванадесети клас и възможност за тестване на готовността им за пазара на труда след като завършат училище.

02

Еразъм+

Лятната учебна практика за учениците от Професионална гимназия по транспорт ”Вл. П. Минчев” с. Владимирово, се проведе изнесено- в Гранада, Испания.
Проект Еразъм+, който училището спечели през миналата година, бе осъществен и 32 от най-изявените през годината ученици, имаха възможността да проведат своята лятна практика, не къде да е, а в Гранада /Андалусия, Испания/, в подножието на планината Сиера Невада.
Децата, заедно с Директора г-жа Цанка Карчева, координатора по проекта З. Карчева и двамата учители Г. Гоцов и М. Янчев, преживяха своето испанско приключение.

Ученици от ПГТ Владимирово на лятна практика в Гранада, Испания

03

НП „Иновации в действие“

По Национална програма „Иновации в действие“, ПГТ „Вл.П.Минчев“ осъществи партньорство с ПТГ „Д-р Никола Василиади“, гр.Габрово. В дните на сътрудничество бе посетен Техпарк към ТУ Габрово, споделиха се добри практики при обучение чрез работа и бяха посетени културни и исторически забележителности в региона.

Моменти от посещението може да разгледате тук:

04

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.