top of page

НВО

Резултати НВО 2023 г.

Справка за средните резултати на учениците от НВО 10. клас по
Български език и Литература

Среден процент от максималния брой точки

Общо
Момчета
Момичета
23,95
23,13
27,56
42,53
37,54
48,54
49,44
44,68
54,78
Ниво
Ниво на училището: ПГТ "Вл.Минчев",
с. Владимирово
Регионално ниво
Национално ниво

Справка за средните резултати на учениците от НВО 10. клас по
Математика

Среден процент от максималния брой точки

Общо
Момчета
Момичета
25,69
25,14
28,13
28,25
27,81
28,77
34,50
33,26
35,90
Ниво
Ниво на училището: ПГТ "Вл.Минчев",
с. Владимирово
Регионално ниво
Национално ниво

ВАЖНИ ДАТИ

pen-notebooks-papers-stand-table.jpg

Важни дати / НВО 10 клас 2024 г.

  • Български език и литература – 10 юни 2024 г.,

       начало 8,00 часа 

  • Математика – 12 юни 2024 г., начало 8,00 часа 

  • Получаване на служебни бележки

       за полагане на изпити от НВО -  07.06.2024 г. 

  • Обявяване на резултатите от НВО - до 28.06.2024 г. 

bottom of page