top of page
ЗАГЛАВКА_01.jpg

История

              Професионална гимназия по транспорт “Вл. П. Минчев” се намира в село Владимирово, обл. Монтана и носи името на бележит за местната история българин - Владимир Петков Минчев. 

Гимназията е средище за развитие на професионални умения в областта на пътното строителство и селското стопанство. Разполага с два учебни корпуса, работилници и пансион, които дават възможност на гимназистите за иновативно и качествено професионално образование с квалифицирани преподаватели за едно пълноценно обучение. 

Училището е храм на науката и българщината. Още Иван Вазов възпява българското училище и неговата роля за запазване жива искрицата на българския дух. Един народ без наука, без писменост, е мъртъв народ.

Мисия & Визия

Пазим традициите! 

Градим бъдещето!  

Търсим предизвикателствата! 

32699022_591552727876783_6636420265611886592_n.jpg

Следвайки мотото на училището да: 

 

Пазим традициите,

Градим бъдещето, 

Търсим предизвикателствата, 

 

мисията на Гимназията през последното десетилетие е училището да се стреми да изгради у своите ученици мост между миналото, през настоящето за бъдещето. 

Наша мисия е да възпитаваме у учениците навици да пазят и почитат традициите, в името на това да градят по-добро позитивно и модерно бъдеще, преодолявайки и търсейки предизвикателствата на днешния ден. 

Възможността за достъп професионално обучение и образование е мисия, която е двустранен непрекъснат процес на придобиване на знания: у учителите чрез непрестанно повишаване на професионалната квалификация и усъвършенстване, за да правят обучението на утрешния ден още по-иновативно, по-модерно, по-интересно, по-креативно, а също и вълнуващо за учениците. 

Нашият фокус е върху развитието на децата, равен достъп до образователния процес и за уязвимите групи, както и изграждане на училищна общност на развитие и подкрепа, както обратна връзка с родителите. 

Тази мисия е още по-пълноценна чрез разкриването на заложбите и талантите на децата и стимулирането им за развитие на техния вътрешен потенциал. Работим за вътреучилищна и извънучилищна изява на всички талантливи гимназисти в дисциплинирана, но и стимулираща творческа обстановка. 

Чрез позитивната образователна среда и развитието на професионални кадри за успешна реализация на пазара на труда, ние можем да заявим смело, че ПГТ “Вл. П. Минчев” е училище с бъдеще!

bottom of page