top of page

Дневна форма на обучение

Седмично разписание за II-ри срок 2023/2024

Дневен режим

Училищен календар

Здравноосигурителни задължения на завършващите средно образование ученици:
https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

Графици / Изпити

pen-notebooks-papers-stand-table.jpg
bottom of page