top of page

ДЗИ

ВАЖНИ ДАТИ

pen-notebooks-papers-stand-table.jpg

Важни дати ДЗИ 2024 г.

Сесия май-юни: 

  • 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Задължителен държавен  зрелостен изпит по български език и  литература 

  •  20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)   

  • 06 - 21.02.2024 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК

 

  • 16.05.2024 г.

Получаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ/ЗДИППК

  • до 05.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК

Сесия август-септември:

  • 22 август 2024 г., начало 08,30 ч. 

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 

  •  23 август 2024 г., начало 08,30 ч. 

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 

  • 26.06.2024 -11.07.2024 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК

 

  • 21.08.2024 г.

Получаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ/ЗДИППК

  • до 04.09.2024 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК

bottom of page